Loader

"Obecność zjawisk, które nie mają natury materialnego artefaktu, w muzeach i galeriach nie jest niczym nowym w historii sztuki – wystarczy przyjrzeć się bogatej historii performansu. Niewątpliwie jednak nowa choreografia jest od kilku lat coraz częściej widziana w polskich przestrzeniach wystawienniczych. Traktowana jest wówczas niekoniecznie...