Loader

„Choreografia w Sieci” to działanie badawcze, mające na celu stworzenie i aktualizowanie platformy internetowej będącej Leksykonem Polskiej Sztuki Choreograficznej. Witryna jest swego rodzaju odpowiedzią na obecną sytuację pandemiczną, gdzie artystki i artyści zostali pozbawieni wzajemnego kontaktu, który często jest ogniskiem powstawania nowych procesów twórczych. Pomysł na stworzenie platformy “Choreografia w Sieci” narodził się z potrzeby powstania usystematyzowanej wspólnoty choreografek i choreografów polskiego pochodzenia, rozrzuconych po całym świecie. Zebranie dorobku twórczości oraz podstawowych założeń pracy, daje szansę na poznanie rodzimego środowiska tańca. Jako aktywna choreografka i tancerka jestem świadoma tego, jaką wagę taki Leksykon może mieć dla środowiska choreograficznego. Bezpośrednią inspiracją do jego stworzenia był dla mnie świat nauki, gdzie odkrycia i osiągnięcia badaczy i badaczek są publikowane i zostawiają trwały ślad. Tymczasem taniec z uwagi na jego śladową dokumentację jest uważany za sztukę efemeryczną. Leksykon Polskiej Sztuki Choreograficznej ma za zadanie stworzyć bazę informacji, służącą użytkownikom i użytkowniczkom jako kompleksowe źródło wiedzy i inspiracji. Udostępnienie bezpośredniego kontaktu do artystek i artystów stwarza warunki do nawiązania dialogu z szeroką grupą odbiorców.